Čebelar in sadjar z Rake Martin Humek


Kategorija: Zdravje in prehrana
Cena: 5,00 EUR  

Njegovo življenje in delo, kot ga je opisal njegov mlajši sin Miloš.

Kje se je Martin Humek začel zanimati za čebelarstvo in sadjarstvo, ne bo nikoli znano. To niti ni važno, vemo le, da je bil za te kmetijske stroke neznansko navdušen. Samo brezmejno navdušenje mu je lahko dajalo toliko volje in moči, da je naredil, kar je naredil. Moral je hiteti, kajti stroka se je hitro razvijala in želel je, da slovenski čebelar in sadjar ne bi zaostajala za Evropo. Boril se je sam, timsko delo je bilo takrat še redkost. Omagal bi, zato je ustanovil Sadjarsko in vrtnarsko društvo, da mu je bilo v pomoč.

Zdi se, da je ljubezen do čebel dana dobrim ljudem. Menim, da imajo čebelarji poseben značaj. Čebelarjenje ni le pobiranje sladkega medu, pač pa tvegano in silno odgovorno opravilo. Samo velika ljubezen do živalic, ki dobro poznajo svojega gospodarja, lahko zmaguje pri tem delu.

Martin Humek je ob vseh šolah, kjer je služboval, postavil čebelnjake in že otroke navajal k ljubezni ali vsaj spoštovanju do teh žuželk. Tudi ob svojem domu je leta 1915 postavil majhen čebelnjak. Še danes stoji, žal brez čebel. Proučeval je strokovno literaturo in opazoval znatne dosežke slovenskih čebelarjev, ki so delovali pred njim (Janša, Rojina, pozneje Strgar). Slovensko čebelarsko društvo je obstajalo že od zadnjega desetletja 19. stoletja in je izdajalo mesečnik Slovenski čebelar. Že med urednikovanjem Fr. Rojine je tudi Humek začel objavljati poučne članke, leta 1919 pa je celo prevzel uredništvo tega časopisa. Delo je opravljal šest let. Počitnice leta 1906 je na lastno pobudo izkoristil za udeležbo na dvomesečnem čebelarskem tečaju na Dunaju. Opravil ga je z odličnim uspehom in se vrnil kot čebelarski učitelj. Prevedel je Zanderjevo delo Čebela in njeno življenje. Takoj po prihodu v Ljubljano je ob Marijanišču postavil velik vzorni čebelnjak, kamor so se hodili učit in izpopolnjevat napredni slovenski čebelarji. Dosegel je, da je Čebelarsko društvo ustanovilo poseben blagovni oddelek, kjer so imeli na zalogi čebelarske potrebščine. Skoraj sam je organiziral in uredil prvo večjo čebelarsko razstavo v Ljubljani.


Količina:  


Nazaj na spisek knjig


vzgoja / osebni razvoj / zdravje in prehrana / vera in politika / forum / svetovanje / pišite nam / domov

Vse informacije in naročila: Orbis d.o.o. Ljubljana, Dunajska 21, 1000 Ljubljana
brezplačni telefon: 080 20 14, 01 436 23 34,
faks: 01 436 25 47, e-pošta: ogl@orbis.si

(c) 2004 Orbis d.o.o. Ljubljana