O založbi

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI SPLETNE TRGOVINE

Kontaktni podatki podjetja:
Ime podjetja: ORBIS, Ljubljana, d.o.o.
Naslov podjetja: DUNAJSKA CESTA 21, 1000 LJUBLJANA
Telefonska številka: 01 4362334
Faks: 01 436254
Spletna stran: www.orbis.si

E-mail naslov: ogl@orbis.si

Podatki o podjetju:
TRR: 0204 4001 5320 517
IBAN: SI56 0204 4001 5320 517 (Nova LB Ljubljana)
Matična številka: 5335639000
Ident. Številka za DDV (ID): SI 15961877
Zavezanec za DDV: Da
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani (Vložna št.: 10455600).
Ustanovitev družbe: 10.01.1990; SRG zadnjega vpisa (15.10.2001): 200114143; Osnovni kapital: 3.500.000 SIT


ODSTOP OD POGODBE

Kupec ima nepreklicno pravico odstopa  v 14 dneh od prejema blaga na e-naslov ogl@orbis.si oz. po pošti na naslov Orbis, Ljubljana, d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana. Kupec to lahko stori z nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe v pisni ali elektronski obliki ali z izpolnitvijo obrazca - povezava na Obrazec za odstop/vračilo. Potrošnik ima v skladu s 1. odstavkom 43/č člena ZVPot pravico, da prejeto blago vrne  nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik, v roku 14 dni po sporočilu iz 1. odstavka 43/č člena ZVPot oz. po sporočilu o odstopu od pogodbe. V nasprotnem potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga v skladu z 8. odstavkom 43/d čl. ZVPot, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.
Kupec pa je v primeru odstopa od pogodbe dolžan nositi stroške pošiljanja, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.
Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.
Ob vračilu pošiljki priložite originalen račun in navedite tudi svoj transakcijski račun.

REKLAMACIJE IN VRAČILA
Potrošnik lahko v primeru, da je prejel napačno vrsto blaga v primerjavi z naročenim ali poškodovano blago  le-to reklamira  v roku osmih (8) dni od prevzema blaga tako, da pošlje izpolnjen obrazec za vračilo blaga, (na voljo na povezavi obr. Reklamacija) skupaj s kopijo originalnega računa, na naš naslov naveden zgoraj. V primeru reklamacije, lahko potrošnik, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo izdelka, njegovo popravilo ali vračilo kupnine.
Izdelki, ki jih vračate, naj bodo nerabljeni in nepoškodovani ter v originalni embalaži in z vsemi prejetimi dodatki.

STVARNE NAPAKE
Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo v dveh letih po prevzemu (25 b člen ZVPot). Napaka je stvarna:
- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet,
- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
- če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
- če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

NESOGLASJA IN SPORI
Morebitna nesoglasja ali spore, nastale glede tolmačenja ali izvajanja "Splošnih pogojev", stranki rešejute sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možen, je pristojno sodišče v Ljubljani

VARSTVO PODATKOV
S klikom na gumb »PRIJAVI SE « dovoljujete, da Orbis, Ljubljana, d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Družba zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Podatki bodo uporabljeni izključno za namen, za katerega ste nam jih posredovali (ponudba, račun, komunikacija v zvezi z vašim naročilom, pošiljanje informativnega gradiva).
Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe našega podjetja. Vaših podatkov nikoli ne bomo posredovali tretjim osebam. Občasno vas bomo po e-pošti seznanili z novostmi v naši ponudbi.
Pisno ali po telefonu lahko zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter vas o tem v 5 dneh obvestimo.

Veljavnost naročila:
Kupec s svojim naročilom potrjuje, da sprejema naše prodajne pogoje.

Podatki o straneh:
Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb tako splošnih pogojev kot tudi pogojev spletne trgovine. Za eventualne napake ne prevzemamo nikakršne odgovornosti, razen za napake na izdelku.

Za več informacij in pomoč smo vam na voljo na spodnjih kontaktih:

Spletna prodaja:
ORBIS, LJUBLJANA, D.O.O.
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (zemljevid)
tel.: 01 436 23 34
e-mail: info.kamen@orbis.si
Delovni čas: ponedeljek - petek: 08:00 - 16:00

 

 

 

Splošni pogoji

Varstvo osebnih podatkov

 

1.      Upravljavec

Lastnik in upravljalec spletnega mesta www.orbis si:

Uradno ime podjetja:  Orbis, Ljubljana, d.o.o.
Sedež podjetja: Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,  Slovenija
Zakoniti zastopnik:  Ljubislav Pišlar

 

2.      Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave


Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo naslednje podatke

-          naslov elektronske pošte,

-          ime in priimek,

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Zbrane osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki:

-          Prodaja, marketing in podpora strankam

 

3.      Iznos


Zbrane osebne podatke hranimo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

 

4.      Obdobje hrambe


Zbrane osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

               

5.      Kako varujemo zbrane osebne podatke

 

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene,jih ne tržimo in jih ne posredujemo tretjim osebam. Spletna stran www.orbis.si gostuje na varnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom. Vedno posredujemo samo vsebine in informacije, nikoli pa ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili zlorabljeni s strani spletnih  kriminalcev.

6.      Pravice posameznika


Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva

-          vpogled,

-          popravek,

-          popoln izbris,

-          prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,

-          prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Zahtevo lahko pošlje na e-naslov  ogl@orbis.si ali pisno po pošti na sedež podjetja.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v tem dokumentu.

 

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

 

Naše podjetje spoštuje vašo zasebnost  , zato na spletni strani www.orbis.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur.l. RS št. 94/07 in GDPR).

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da vsakomur  pomagamo pri uveljavljanju njegovih pravic.

 

 vzgoja / osebni razvoj / zdravje in prehrana / vera in politika / forum / svetovanje / pišite nam / domov

Vse informacije in naročila: Orbis d.o.o. Ljubljana, Dunajska 21, 1000 Ljubljana
brezplačni telefon: 080 20 14, 01 436 23 34,
faks: 01 436 25 47, e-pošta: ogl@orbis.si

(c) 2004 Orbis d.o.o. Ljubljana