Romunsk-slovenski in slovensko-romunski slovar


Kategorija: Vzgoja in izobraževanje
Cena: 35,00 EUR  

Slovar obsega skoraj 30.000 geselskih iztočnic, ki so opisane z njihovimi temeljnimi slovničnimi značilnostmi in oblikami, besedam pa je dodano tudi naglasno mesto ter ozkost ali širokost o-ja oz. e-ja v slovenščini. Poleg temeljnega besedišča, potrebnega za učenje in razumevanje vsakega od obeh jezkov, vsebuje slovar vsaj deloma tudi terminologijo s področij, ki so aktualna v sedanjem času evropskega povezovanja, strokovno pa gleda širše in je tudi pripomoček, ki nudi izhodišča in možnosti za nadaljnje raziskovalno delo.

Slovarski del vsakega od jezikov dopolnjuje še kratek pregled slovnice s temeljnimi pravili in posebnostmi glasoslovja in oblikoslovja slovenskega in romunskega jezika. Slovenski del ni preveden v romunščino in prav tako pregled romunske slovnice ni v slovenščini, ker razlaga slovnice ni namenjena samostojnemu učenju začetnikov. Pregled je namenjen začetnikom, ki se bodo osnov jezika učili ob pomoči lektorja, in nadaljevalcem, ki so že usvojili osnovno stopnjo znanja. Tudi kvalifikatorji so v slovensko-romunskem delu slovenski, v romunsko-slovenskem pa romunski. Tako uporabnik spoznava tudi terminologijo posameznega jezika


Količina:  


Nazaj na spisek knjig


vzgoja / osebni razvoj / zdravje in prehrana / vera in politika / forum / svetovanje / pišite nam / domov

Vse informacije in naročila: Orbis d.o.o. Ljubljana, Dunajska 21, 1000 Ljubljana
brezplačni telefon: 080 20 14, 01 436 23 34,
faks: 01 436 25 47, e-pošta: ogl@orbis.si

(c) 2004 Orbis d.o.o. Ljubljana